Kurumsal

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

SKS setleri Türkiye’de kamu, özel ve üniversite statüsünde sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.

SKS setleri, puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte aynı zamanda sağlık hizmeti sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimalize eden ve risklerin yönetimini sağlayan bir araç niteliğindedir.

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, Sağlıkta Kalite Standartları ile birlikte Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli yardımcı rehberlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları sistematik bir yaklaşımla Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak hazırlanmaktadır.

Standart hazırlama çalışmaları sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların ve ilgili uzmanların görüş ve önerileri alınmakta, özellikle saha uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.

İLAÇ YÖNETİMİ KOMİTESİ
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Mehtap YILMAZ
Eczacı
Dyt. Özge KAYHAN
Diyetisyen
Şeyma Şule ÖZKİRAZ
 Eğitim Hemşiresi
Nursel YÜCEL
Klinik Sorumlu Hemşiresi
Semra BABA
Satın Alma Sorumlusu 
 
 
   
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Şeyma Şule ÖZKİRAZ
Eğitim Hemşiresi
Devrim KESKİN
Güvenlik Görevlisi
İbrahim GÖZGÖZ 
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Özkan ÜNSAL 
Teknik Servis Sorumlusu
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Şeyma Şule ÖZKİRAZ
Eğitim Hemşiresi
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
İbrahim GÖZGÖZ
A Sınıfı İSG Uzmanı
Özkan ÜNSAL
Teknik Servis Sorumlusu
Devrim KESKİN
Güvenlik Görevlisi
Şaban TURAN
Biyomedikal Sorumlusu
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
  Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan BAYIR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP 
Dahiliye Uzmanı
 
 
 Zinet ŞEN
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Mehtap YILMAZ
Eczacı 
Burhan ORHAN 
Bilgi İşlem Sorumlusu 
 
 
 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
  Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
 Gülnur TOPRAK
 Kalite Yönetim Direktörü
Songül MUTLU
Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire 
 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm
Zinet ŞEN
Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü 
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Mehmet YAMAN
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Serdar GÜDÜL
Nöroloji Uzmanı
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Kaya KARATEPE
İşletme Direktörü
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Mehtap YILMAZ 
Eczane Sorumlusu
Op. Dr. Barbaros H. TABAK
Genel Cerrahi Uzmanı
Şeyma Şule ÖZKİRAZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
 

 

Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK

Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. 

Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
Op. Dr. Barbaros H. TABAK
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Hakan BAYIR
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. İsmail TANRIKULU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Ali Kemal GÜR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Recep ERDOĞAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 Nursel YÜCEL
 Klinik Sorumlu Hemşiresi
 Zeynep KILIÇ
 Hemovijilans Hemşiresi
 Metin DİKMENLİ

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu 

 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
 Dyt. Özge KAYHAN 
 Diyetisyen
Mehtap YILMAZ 
 Eczacı
 Şeyma Şule ÖZKİRAZ
 Eğitim Hemşiresi
  Gülnur TOPRAK
 Kalite Yönetim Direktörü 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Başhekim
Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Başhemşire
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü
 
 Özkan ÜNSAL
Teknik Hizmetler Sorumlusu 
 
İbrahim GÖZGÖZ 
 A Sınıfı İSG Uzmanı
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
Başhekim/Mesul Müdür 
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire 
  Alp Demir ZORLU
 İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dr. Muhammed ERTÜRK 
 Acil Servis Hekimi
 
Gülay İNCE 
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
 
 Gülnur TOPRAK
 Kalite Yönetim Direktörü
 İbrahim GÖZGÖZ
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Devrim KESKİN 
 Güvenlik Görevlisi
 Zinet ŞEN
Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 
 
 Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
 Başhekim / Mesul Müdür
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
Başhemşire 
Dr. Hüseyin ARSLAN 
 Acil Servis Hekimi
 Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Önder ŞAHNA 
Genel Cerrahi Uzmanı 
 Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı 
 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi
Gülay SEMİZ 
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
 Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Dr.Nevzat ÇİMENOĞLU 
Başhekim
Uzm. Dr. Hakan BAYIR 
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
 Uzm. Dr. Serdar GÜDÜL
 Nöroloji Uzmanı
 Uzm.Dr. Hakan TANRIVERDİ
 Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dyt. Özge KAYHAN
 Diyetisyen
 Şeyma Şule ÖZKİRAZ
 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 Zinet ŞEN 
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Mesul Müdür / İş yeri Hekimi
İbrahim GÖZGÖZ 
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Alp Demir ZORLU
İdari İşler Sorumlusu / İşletme Direktörü 
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Baş Temsilci / Başhemşire
 Şerife AKYEL
Çalışan Temsilcisi / Temizlik Hizmetleri Sorumlusu 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim 
Op. Dr. Hülya KARADENİZ 
Kadın Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. İsmail TANRIKULU 
Kadın Hastalıkları Uzmanı 
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Başhemşire
Gülnur TOPRAK
Kalite Yönetim Direktörü
Songül KOCABAŞOĞLU 
Sorumlu Ebe
Burcu ORHAN 
Yenidoğan YB Sorumlu Hemşiresi
Şeyma Şule ÖZKİRAZ
Eğitim Hemşiresi
Burcu YETER 
Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi 
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
Anestezi Uzmanı  (Ekip Lideri) 
Uzm. Dr. Nafi DOĞAN 
Kardiyoloji Uzmanı (İcapçı Hekim) 
Doç. Dr. Mehmet YAMAN 
 Kardiyoloji Uzmanı (İcapçı Hekim) 
 Gülay İNCE
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 

 

Melek ÖZHAN 
 Anestezi Teknikeri

 

Songül MUTLU 
 Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Müdürü

 

 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
 Anestezi Uzmanı  (Ekip Lideri)
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı (İcapçı Hekim) 
Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT 
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı (İcapçı Hekim) 
 Burcu ORHAN
 Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Gülay İNCE
 Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Gamze Tuğba ÖRENLİ 
 Anestezi Teknikeri
 Songül MUTLU
 Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Müdürü
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Başhekim
 Alp Demir ZORLU
 İşletme Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
 Başhemşire
Burcu ORHAN 
 Yenidoğan YB Sorumlu Hemşiresi
Devrim KESKİN 
Güvenlik Personeli 
Şaban TURAN 
Biyomedikal Sorumlusu 
 Özkan ÜNSAL
 Teknik Servis Sorumlusu
Erdal UZUN 
 Teknik Servis Personeli
 
 
 Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim 
Alp Demir ZORLU
İşletme Direktörü 
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
Başhemşire 
 Umut HASANBAŞOĞLU
 Gece Amiri (Görevli)
Serhat PULAT 
Gece Amiri (Görevli)
Devrim KESKİN 
 Güvenlik Personeli (Görevli)
 Mehmet KILIÇ
 Güvenlik Personeli (Görevli)