Tıbbi Hizmetler

Doğumhane servisi içerisinde bulunan, bebeklerin sürekli kalmadığı, sadece doğum sonrası ilk bakımlar, banyo, tarama testleri, eğitim gibi işlemler için bebeklerin geçici süre ile tutulduğu bölümdür.

Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirilmesi çocuk hekimi tarafından bu bölümde yapılır.

Bu değerlendirmede varsa erken risk faktörleri tanımlanır.

Bu risklere yönelik planlama yapılarak, aile her aşamada bilgilendirilir.

Bebek bakım odasının en önemli işlevi, anne sütü ve emzirme konusunda danışmanlık yapıp anneleri ve anne adaylarını eğitim sürecinde bilgilendirmektir.

Paylaş: