Tıbbi Hizmetler

Türkiye’de gerçekleşen doğum sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 olarak bildirilmiştir. Canlı doğan her 100 çocuktan 0,8-1’i doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldiği bilinmektedir. Buna göre ülkemizde her yıl yaklaşık 12-14 bin bebek çeşitli derecelerde hayati önem arz eden doğumsal kalp hastası olarak doğmaktadır. İstatistiklere göre bebek ölümlerinin yaklaşık %64’ü ilk 1 ay içinde gerçekleşmekte. Buna göre yeni doğan çocuklarımızın ilk bir ay içindeki sağlık kontrollerinin ne denli hayati önem taşıdığı ortadadır.

Hastanemiz bünyesindeki çocuk kardiyoloji polikliniğinde anne karnından başlamak üzere 18 yaşına kadar çocuklarımızın kalp hastalıkları tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Genel kalp muayenesinin yanı sıra çekilen EKG, Transtorasik EKO, Stress EKO, Kontrast EKO, Ritim Holter, Tansiyon Holter, Treadmill / Efor testi, Fetal EKO (anne karnındaki bebeğin kalp muayenesi) gibi temel inceleme ve araştırmalar yapılmakta uygun tedavi programları oluşturulmaktadır.

Polikliniğimizde çocuk ister doğumsal (kalp delikleri, damar darlıkları, kapak kaçakları, kapak anormallikleri) gerekse değişik nedenlerle sonradan gelişen (romatizmal kalp hastalıkları, akut romatizmal ateş ve eklem hastalıkları, kalp adale hastalıkları, kalp zarı hastalıkları vb.) kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi yapılmakta.

Obezite ve hipertansiyon özellikle son yıllarda çocuklarımızın başlıca sağlık sorunları halini almıştır. Bu iki rahatsızlığın üstesinden gelmek için polikliniğimiz ailelerimizle el ele vererek çocuklarımızın sağlıklarına kavuşmasına çaba göstermektedir.

Spor sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri onların fizik sağlıkları kadar onların zihinsel sağlıkları için de son derece önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki spor sırasındaki ani ölümlerin önemli bir kısmı kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle spora başlayacak olan tüm çocuklarımızın kardiyak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra “spor yapabilir” raporu almaları gerektiği unutulmamalı.