Tıbbi Hizmetler

Hastanemiz Genel Cerrahi Bölümü en son teknolojik imkanlarla hizmet vermekte olup;

 

 • Meme ve Endokrin Cerrahisi (Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi),
 • Hepatopankreatabilier Cerrahi (Karaciğer, Safra kesesi ve yolları, pankreas hastalıkları),
 • Gastrointestinal sistem cerrahi ( Mide, ince kalın barsak hastalıkları ve anüs hastalıkları),
 • Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi konularında hizmet sunmaktadır.

 

Endokrin ve Meme Cerrahisi

Türkiye'de çok görülen "Guatr" ( tiroid bezi) Hastalığı ön planda olmak üzere tüm hormonal sistemin, selim ve habis hastalıklarının, cerrahi tedavisini ve tüm meme hastalıklarının tedavisi teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Hastanemizde görüntüleme teknikleri kullanılarak tarama ve takiplerde yapılmaktadır.

 

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) yemek borusundan anüse kadar uzanan sistemimiz olup yemek borusu, mide, kalın ve ince barsaklar, karaciğer,pankreas ve safra yolları gibi organları kapsar.Sindirim sistemimizde bulunan bu organların kanser,ülser,iltihap gibi birçok hastalıkları mevcuttur.Sindirim sistemi cerrahisinin alanına giren belli başlı hastalıklar şunlardır.

 

 • Yemek borusu darlıkları ve kanserleri (Özefagus kanserleri)
 • Mide hastalıkları(Kanserler,Ülser delinmeleri vs)
 • İnce ve kalın barsak hastalıkları(Tümörler,delinmeler,darlıklar vs.)
 • Anal bölge hastalıkları (Hemoroid, kıl dönmesi, fissür, apse vs)
 • Fıtıklar
 • Karaciğer Hastalıkları(Tümörler,kistler vs)
 • Pankreas hastalıkları(İltihaplar,tümörler)
 • Dalak hastalıkları

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi

Görüntüleme tekniklerindeki ve cerrahi aletlerinin teknolojik gelişmeleri sonucu küçük kesi alanlarından girilerek batın içerisine müdahale yapmamızı sağlamış olup, laparoskopi ile kısa zamanda hastalıkların tedavisi yapılabilir hale gelinmiştir. Laparoskopi ile safra kesesi hastalıkları, hiatus hernisi (mide fıtığı) kalın ve ince barsak, apandiks hastalıkları, tedavi edilebilmekte, ayrıca tanısal amaçlı (diagnostik) laparoskopi de yapılabilmektedir. Bu yöntemlerle hastanın kısa süre hastanede kalması, yara yerinin küçük olması, ağrının daha az olması, iş ve güç kaybının en aza indirilmesi ve günlük aktivitelerine kısa sürede döndürülmesi sağlanmaktadır.

Paylaş:

Etiketler: Genel Cerrahi,