Tıbbi Hizmetler

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUARI

Birçok farklı testin çalışıldığı laboratuarımızda mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, 6 laborant, 1 sekreter ve 2 yardımcı personel ile 24 saat hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Endokrinoloji

Hormonların çalıştığı departmandır. Vücudumuzun vitamin düzeylerinin ve hormonsal durumunun değerlendirilmesine yardımcı testler, aynı zamanda hamilelerde anne karnındaki bebeğin genetik bazlı hastalıklarının tarandığı testler bu bölümde çalışılan bazı parametrelerdir.

Koagülasyon

Kanın pıhtılaşmasını değerlendiren; kanama pıhtılaşma bozukluklarının yorumlanmasında yardımcı olan testler bu grupta yer almaktadır.

Hematoloji

Kan sayımı (hemoglobin, hematokrit), kandaki alyuvar (kırmızı küre), akyuvarların (beyaz küre) ve diğer tüm kan hücrelerin değerlendirilmesi çalışılan testlere örnek olarak verilebilir.

İmmünoloji

Sarılık ile ilgili testler (hepatit B, hepatit C) ve gebelikte takibi önemli bazı virüs ve parazit hastalıklara ait olan (Toxoplasma, CMV, HSV. gibi) bazı parametreler de laboratuarımızda bakılmaktadır.

Alerji

Çağımızın önemli sorunu alerjinin varlığının ve hangi maddelere karşı geliştiğinin belirlenmesine yardımcı birçok test vardır.

Toksikoloji

Çeşitli ilaç düzeyleri ve bazı toksik maddelerin varlığı ile ilgili çalışmalar yapılır.

Paylaş: