Tıbbi Hizmetler

İŞİTME KAYIPLARI

Dış ve orta kulak yapıları sesi iletirken iç kulak yapıları sesi algılar. Dış ve orta kulak hastalıklarında iletim tipi işitme kaybı oluşurken iç kulak hastalıklarında sinir tipi (sensöri-nöral) işitme kaybı oluşur. Orta ve iç kulağın beraber etkilenmesi mikst tip işitme kaybına neden olur. İşitme kayıplarınıın tedavisinde öncelikle tam bir kulak burun boğaz muayenesi ve işitme testi ile kaybin nedeni ve cinsi ortaya konmalı ve tedavi planlanmalıdır.BAŞ DÖNMESİ

Baş dönmesi bir hastalık olmayıp farklı nedenlerle oluşabilen bir belirtidir ve hastalar tarafından dengesizlik, sersemlik, göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Pek çok farklı etkene bağlı olarak hafif dengesizlikten çok şiddetli dönme hissine kadar değişen şiddetlerde yakınmalar olabilir. Baş dönmesi tek şikayet olarak izlenebileceği gibi işitme kaybı ve veya kulak çınlaması ile birlikte de izlenebilir.Dengenin sağlanmasında rol oynayan merkezlerden herhangi birinde sorun olması baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.İç kulak hastalıkları, beyin ile ilgili hastalıklar, boyun hastalıkları, görme bozuklukları, kan dolaşımı ile ilgili hastalıklar başdönmesine neden olabilmektedir.
 

BADEMCİK VE GENİZ ETİ

Çocuklarda özellikle bademcikler ve geniz eti hastalıkları kronik enfeksiyon odağı olabilmeleri ve ikincil problemlere neden olabilmeleri nedeni ile farklı öneme sahiptirler.
Bademcikler : Bademcikler içerdikleri kriptlerde yerleşen bakteriler nedeni ile kronik enfeksiyon kaynağı haline gelerek vücut direncinin azaldığı durumlarda tekrarlayan akut bademcik iltihaplarına neden olabilirler. Aynı zamanda tekrarlayan enfeksiyonlar sonucunda bademcik dokularının artışı ile büyüyerek horlama, uykuda tıkanma ve nefes durması (apne) gibi şikayetlere neden olabilirler.
Geniz Eti (Adenoid) : Geniz etinin büyüyerek burnun arkada genize açıldığı delikleri kapaması yolu ile burun tıkanıklığı, horlama, uykuda tıkanma (apne) gibi yakınmalar izlenebilir. Aynı zamanda sık tekrarlayan geniz eti enfeksiyonları geniz bölgesinin iki yanına açılan ve orta kulak basıncının eşitlenmesini sağlayan Östaki kanalının fonksiyonlarını bozarak orta kulakta negatif basınç ve sıvı toplanmasına (efüzyonlu otitis media) veya tekrarlayan orta kulak iltihaplarına (akut/kronik otitis media) neden olabilir.
 

AKUT BADEMCİK İLTİHABI (AKUT TONSİLLİT)

Bademciklerin akut aktif enfeksiyonu olup neden olan mikrobun tipine ve hastanın savunma sisteminin direncine bağlı olarak şiddeti değişmektedir.Titreme ve ateşle hızla başlar, boğaz ağrısı oluşur.
 

KRONİK BADEMCİK İLTİHABI (KRONİK TONSİLLİT)

Tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı gelişen, bademciğin kalıcı iltihabıdır. Bademciklerde büyüme, dejenerasyon, girintilerinde tıkanma oluşur. Bademcikler tekrarlayan enfeksiyonlarla genellikle büyümelerine karşın bazen küçülerek kaybolabilir. Tekrarlayan boğaz ağrıları ,Bademciklerde büyüme ve damarlanma artışı , Kriptlerde biriken kötü kokulu iltihaplı materyaller, ateşli ataklar, eklem ağrıları, halsizlik, boyunda lenf bezi şişmeleri (aktif dönemlerde) ile kendini gösterir.
 

HORLAMA VE UYKU APNESİ SENDROMU

Horlama ve uyku apnesi sendromu karmaşık olabilen ve pek çok sistemi ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Hastalara tanı koymada başvurulan belli başlı tanı yöntemleri şunlardır:
1. Genel fizik muayene
2. KBB muayenesi
3. Endoskopla burun yolu ile yapılan muayene
4. Görüntüleme yöntemleri (Tomografi, MRI, yüz yapılarının ve hava pasaj boyutlarının ölçülmesi - Sefalometrik analiz)
 
Horlama ve uyku apnesi sendromu olan hastalarda hastalığın şiddeti ve tıkanmanın yerine göre tedavi çok farklı alternatifler içermektedir.
 

ORTA KULAK İLTİHAPLARI (Otitis Media)

Orta kulak enfeksiyonları kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan iltihaplardır. Nedeni genellikle virüsler ya da bakterilerdir. Sıklıkla yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı veya alerjik bir problem nedeni ile orta kulak havalanmasını sağlayan östaki kanalı fonksiyonunun bozulmasını takiben meydana gelir. Tek ya da her iki kulak aynı anda etkilenebilir.
 

SERÖZ OTİTİS MEDİA (Efüzyonlu Otitis Media) : Bu hastalığa sahip çocuklar genelde televizyonun sesini çok açar ya da televizyonun çok yakınına oturur. Söylenenlere, tam işitemediği için hemen cevap vermez veya hiç aldırış etmez. Okulda öğretmenin söylediklerine ilgisi azalır, derslerinde başarısızlık başlar. Okuldaki tembel çocuklarda orta kulak sıvısı ve işitme kaybı mutlaka araştırılmalıdır . Başlangıçtailaç tedavisi uygulanır. Sakız çiğnemek ve balon şişirmek gibi aktiviteler östaki kanalının fonksiyonuna yardımcı olabilir. Dört sekiz haftada uygulanan tedavilerin başarılı olmaması durumunda cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi tedavide kulak zarına havalandırma tüpü takılır, takiben işitme kaybı hemen iyileşir. Ek olarak geniz eti ve lüzumu varsa bademcikler alınabilir.
 

AKUT ORTA KULAK İLTİHABI ( Akut Otitis Media) : Akut orta kulak iltihapları genellikle bir bakteri veya bir virüs tarafından oluşturulur. Çocuklarda kısa olan östaki kanalı yoluyla bu ajanlar kolaylıkla boğazdan orta kulağa taşınırlar.Çoğu çocuk ilk iki yaşında en az bir defa orta kulak enfeksiyonu geçirir. Enfeksiyonun sıklığı ve enfeksiyonların aktif olduğu süre tedavinin belirlenmesinde rol oynar.
 

KRONİK ORTA KULAK İLTİHABI (kronik otitis media) : Kronik orta kulak iltihaplarının çok farklı tipleri mevcuttur. Kulak zarında, akut orta kulak iltihapları, travmalar ya da kulak ameliyatlarına bağlı olarak oluşan ve kendiliğinden ya da basit müdahalelerle kapanmayan delikler en sık karşılaşılan kronik orta kulak hastalıklarıdır. Kronik orta kulak iltihaplarının cerrahi tedavisinde amaç öncelikle iltihabı önlemektir.
 

SİNÜZİT

Burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarının iltihabına sinüzitis denir. Sinüzitin tedavisinde önce genelde tıbbi tedavi uygulanır. Uygun tedaviye rağmen şikayetlerin hiç düzelme göstermemesi ve radyolojik olarak belirgin fayda izlenmemesi durumunda özellikle anatomik varyasyonların da bulunduğu erişkin hastalarda daha erken cerrahi kararı verilebilmektedir. Endoskopik Sinüs Cerrrahisi (ESC) günümüzde kronik sinüs iltihapları tedavisinde çok sık başarıyla uygulanan bir ameliyattır. Bu ameliyatla her iki burun boşluğuna kamera sistemiyle girilip tıkanık olan sinüslerin ağzı açılmakta, burun içindeki polipler ve inflamatuar dokular temizlenmekte, iltihap temizlenme ve normal anatomi kazandırılmaktadır.
 

SES KISIKLIĞI

Ses bozuklukları gırtlak içindeki ya da normal ses oluşumunda fonksiyon gören gırtlak dışı organlardaki problemlere bağlı olarak meydana gelebilir.Nedeni belli olmayan ses kısıklığı oluşması durumunda özellikle sigara içen hastaların en kısa zamanda KBB uzmanına başvurmaları gerekir. Aşırı bağırma sonrasında ya da gribal enfeksiyonlarda oluşan kısıklıklarda 1-2 günden sonra düzelme başlamaması durumunda muayene olmak uygun olur.
 

BURUN İÇİ EĞRİLİĞİ (SEPTAL DEVİASYON)

Burun boşluğunu ikiye bölen kemik ve kıkırdak yapının genelde travmaya bağlı oluşan eğriliğidir. Nefes almada zorluk, sinüzit, horlama, koku bozuklukları, geniz akıntısı gibi sorunlara neden olur. Tedavisi cerrahi yolladır. İstenirse burun estetiği ameliyatıyla birleştirilebilir.

 

VECTRA 3D GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE BURUN VE YÜZ ESTETİĞİ

 

Burun ve yüz estetik uygulamalarında ameliyat öncesi ve sonrası 3 boyutlu değerlendirme ile yüksek hasta memnuniyeti sağlayan Vectra 3D sistemi kullanıma girmiştir.

 

Paylaş: