Tıbbi Hizmetler

İç hastalıkları (Dahiliye),erişkin hasta grubunun büyük bir çoğunluğunun sağlık problemlerinin teşhisi ve çözümü ili ilgili ana bölümdür.Genel dahiliye modern tıbbın tüm klinik branşları için temel teşkil etmektedir.

 

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler,laboratuar (kan,idrar,diski vb.)radyolojik incelemeler(röntgen,ultrasonografi,bilgisayarlı tomografi,vb.)gerekli durumlarda endoskopik incelemeler ve EKG,Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

 


İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmak la beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi,ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.
İç Hastalıkları Bölümü,üst ve alt solunum yolu hastalıkları,ateşli hastalıklar,hipertansiyon,şeker hastalığı,tiroit hastalıkları,kolesterol ve trigliserid yükseklikleri,sindirim sistemi hastalıkları(gastrit,ülser,reflü,spastik kolit,vb.)karaciğer ve safra kesesi hastalıkları,akciğer hastalıkları (kronik bronşit,amfizem,astım vb.)böbrek hastalıkları,kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı,romatizmal hastalıklar,kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar.

 


Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri,yatarak takip ve tedavi,acil servis ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır.Check-up'lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını artırabilmektedir.

Paylaş: